top of page

Els beneficis d'aprendre per projectes

L'ensenyament a les escoles està començant a canviar la seva metodologia. Arriba l'ABP. L'aprenentatge basat en projectes. En aquest article valorem els seus beneficis.

L'ensenyament a les escoles està començant a canviar la seva metodologia. El que comunament es coneix com a "donar classes magistrals", on el professor és el centre de l'experiència educativa i dóna la matèria mentre que els alumnes simplement escolten i aprenen del que diu el mestre, està donant pas al mètode de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

L’ABP és una metodologia d'adquisició de coneixement i competències mitjançant l'elaboració de projectes que donen resposta als problemes i/o reptes de la vida real. Així doncs, el que es pretén amb aquesta metodologia és dotar als infants de tota una sèrie d'estratègies i eines per resoldre problemes. Des de l’ABP es considera que és això el que realment els farà competents, ja que és més pràctic i interactiu que memoritzar informacions que, per altra banda, poden trobar fàcilment a través d’Internet.

D'aquesta forma, algunes de les virtuts de l'Aprenentatge Basat en Projectes són:

  1. Els i les alumnes desenvolupen la seva autonomia i responsabilitat, ja que són els encarregats del seu propi aprenentatge.

  2. Per tal de resoldre una qüestió plantejada, es treballen diverses tasques de gran importància com la planificació, l'estructuració del treball i l'elaboració del producte.

  3. Es desenvolupen les habilitats pròpies dels diferents alumnes per fer-los més competents en aquestes i perquè se n'adonin del seu propi potencial.

  4. Els nens i nenes aprenen a pensar i treballar de manera creativa i innovadora, desenvolupant competències com el treball en equip, la presa de decisions, la cerca d'informació, etc.

  5. S'aconsegueix que els infants siguin conscients dels seus pensaments i de la seva capacitat d'imaginació i generació d'idees

Tot i les virtuts d'aquest nou model d'aprenentatge, cal fer una bona planificació i preparació de les classes per tal de garantir uns bons resultats: és per això que sempre és convenient plantejar-se qüestions com ''què volem ensenyar?'', ''com volem fer-ho?'', ''per què volem ensenyar-ho?'', etc.

Per altra banda, resulta interessant treballar amb la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner amb la qual planteja l'existència d’una varietat de talents individuals, aportant la idea que cada persona té més potencial o està més capacitada en algunes d'elles. Així doncs, si s'aplica la Teoria de les Intel·ligències Múltiples a la metodologia de l'ABP, es poden obtenir resultats molt més rics, ja que es treballen les habilitats i els talents dels infants més específicament.

Des de la Fundació per a la Creativació hem volgut fer la nostra aportació al món de l'ensenyament amb la presentació del Projecte Repte Real. El Projecte Repte real és un ABP enfocat a la Creativitat i, tanmateix, es té en compte la Teoria de les Intel·ligències Múltiples prèviament mencionada. A partir del Mètode de la Creativació, els alumnes presenten propostes de millora a reptes plantejats per organitzacions reals. Es tracta d'un mètode dividit en 6 fases per aprendre a realitzar projectes de manera sistemàtica i amb l'aprenentatge i l'aplicació de nombroses eines de creativitat durant el procés. El programa, a més, està orientat a resoldre reptes reals per millorar el món, determinats per diferents organitzacions que apadrinen cadascun dels reptes. D'aquesta manera acostem els nens i nenes al món real i els demostrem que les seves idees poden canviar el món.

Així doncs, aquest es converteix en una bona opció per tal de treballar la metodologia de l'ABP i la capacitat creativa, ja que ambdues proporcionen eines, estratègies i punts de vista diferents per tal de donar resposta als possibles reptes i/o problemes que es plantegin.

Entrades
destacades
Entrades recents
segueix-nos
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page