top of page

CULTURA

DESAFIAMENTS

Com podem promoure la cultura com a element vertebrador de la societat?

La cultura és un element clau de desenvolupament, cohesió i progrés de la societat. Per aquest motiu, cal un canvi substancial en la manera com es tracta la cultura actualment. Cal insistir en la necessitat que es reconegui el paper de la cultura com a pilar de la història i per tant de la pròpia identitat col·lectiva.

Com podem donar a conèixer i preservar la cultura popular?

És molt important mantenir viva la nostra cultura. Conservar i recolzar iniciatives culturals és vital per seguir sostenint la societat no només considerada com a conjunt d’individus sinó per preservar la nostra identitat. Aquesta identitat és la que ens diferencia de les altres parts del món i conservar-la i seguir desenvolupant-la és fonamental pel creixement de la societat.

Com podem fomentar l'interès per les manifestacions culturals?

Els joves són els actors principals en una societat i per tant hem d’intentar cultivar en aquest col·lectiu valors sòlids i bones costums que els permetin construir una clara identitat de qui són i què poden aportar a la societat. L’art és un medi a través del qual els joves es poden desenvolupar, trobar-se a si mateixos i alhora estimular el sentit crític.

Com podem facilitar l'accés a la cultura per a tothom?

L’accés a la cultura ha de contemplar la possibilitat de que diferents classes socials, persones amb edats dispars o bé persones amb necessitats especials, pugin accedir a l’oferta proposada. Gaudim quan accedim a la cultura? Està pensada per totes les edats?

biblioteca

nous espais culturals

CULTURA | REPTE RESOLT

Com ens relacionarem amb la cultura pròximament? Com seran els nous espais? Hi haurà nous formats de consum de cultura?

Nº ALUMNES
500
bottom of page