top of page

El Diagrama d'afinitat per a seleccionar idees

Després d’imaginar i generar les nostres millors idees, pensem que hem superat el més difícil, però ara toca seleccionar-ne una de les multituds d’idees que ens han sorgit.

A la fase de seleccionar és on generalment sorgeixen més entrebancs, ja que no ens fan falta més idees, sinó saber escollir quina és la millor.

Diagrama d'afinitat o mètode de KJ - Fundació per a la Creativació

Amb el Diagrama d’afinitat, o mètode de KJ, podrem dur a terme la selecció de la manera més satisfactòria possible.

Es tracta d’un mètode que ens ajuda a seleccionar la idea més adient pel repte plantejat, a la vegada que seguim treballant per a desenvolupar les nostres capacitats creatives.

Aquest mètode és perfecte per a treballar l’organització un cop realitzada una pluja d’idees, ja que l'objectiu és categoritzar-les per tal d’arribar a una conclusió final. Aquesta decisió final es realitza partint del consens, i el fet que diverses idees combinades poden acabar formant una idea més potent, permet que no hi hagi una sola guanyadora.

El diagrama es forma partint de les 4 fases següents:

  1. Preparar les idees: Ens situem en la tercera fase del projecte, per tant vol dir que hem fet front al bloqueig mental, i ens han sorgit milers d’idees. Ara és l’hora d’escriure totes aquestes en post-its diferents, un per cada idea sorgida, i anem col·locant-los a la pissarra o en una paret amplia. També haurem d’enganxar un post-it (que es distingeixi de la resta) amb el nostre objectiu general: el repte que volem resoldre.

  2. Categoritzar les idees: Un cop tenim exposades totes les nostres idees, cal que ens organitzem. Segur que n’hi ha moltes de semblants, o que tenen algunes característiques comunes. Així doncs, cal agrupar-les per categories, segons el criteri que ens sembli més adient. L’objectiu és que es representi de forma visual quantes idees tenim per cada categoria.

  3. Etiquetar les categories: Ara que ja tenim diferents agrupacions creades, és el moment que les distingim amb un nom per cada una. No poden haver-hi categories amb noms semblants, si fos el cas les unificaríem en una sola categoria. Es tracta que hi hagi diferents possibilitats per reduir al màxim l’elecció.

  4. Votar les idees: Un cop tenim les categories definides, i les idees s’han reduït a aquestes poques, ha arribat el moment de dur a terme les votacions. Hi ha multitud de maneres de dinamitzar la selecció, però en aquesta ocasió nosaltres us proposem la plataforma Loomio, ja que permet fer votacions en línia (Material complementari fase 3).

Entrades
destacades
Entrades recents
segueix-nos
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page