top of page

Les preguntes clau

Per a realitzar projectes a l'aula amb els alumnes és necessari disposar d'un mètode i de certes eines o dinàmiques que ens ajudin per cadascuna de les fases del procés. En aquest post parlem d'una eina molt útil per la fase d'investigar: Les preguntes clau

INVESTIGAR

El primer pas per resoldre un repte és comprendre-ho. És per aquest motiu que haurem de buscar informació i reflexionar sobre les seves causes i conseqüències, les persones implicades, els possibles materials relacionats... ens hem de convertir en uns experts sobre l'àmbit en qüestió. Només d'aquesta manera serem capaços de trobar les millors solucions per resoldre el repte.

PER QUÈ? Per entendre millor de què tracta el repte.

COM? Fent-nos preguntes.

QUÈ APRENDREM? El poder de les preguntes.

LES PREGUNTES CLAU

L'eina de les preguntes clau ens proposa 6 categories generals per explorar el nostre repte. L'activitat consisteix a crear diferents preguntes associades a:

QUÈ? ELEMENTS En què consisteix? QUI? PERSONES Qui intervé? ON? LLOCS On es du a terme? QUAN (T)? MOMENT I QUANTITAT En quin moment i quina quantitat? PER QUÈ? CAUSES Per què s'utilitza? COM? MANERA Com es fa?

  • El que farem serà dividir la classe en grups i cada grup tindrà una de les temàtiques/preguntes associades. L'activitat consistirà en crear preguntes relacionades amb la temàtica que li pertoqui a cada grup.

Així, el grup de la temàtica QUÈ/ELEMENTS s'haurà de fer preguntes relacionades amb els elements relacionats amb el repte en qüestió. Per exemple, si el repte o projecte està relacionat amb l'escola algunes possibles preguntes serien:

- Què hi ha en una escola? - Què hi venim a fer a l'escola? - Què és una escola?

En el cas del grup de la temàtica QUI/PERSONES les preguntes podrien ser quelcom de l'estil:

- Qui hi ha en una escola? - Qui decideix què s'hi fa a l'escola? - Qui ha construït aquesta escola?

I així successivament per cada grup i temàtica... Se'n poden crear fins a 10 de preguntes. Si el mestre considera que hi ha alguna pregunta interessant que no s'ha plantejat també la pot suggerir.

  • Un cop cada grup ha creat un mínim de 5 preguntes n'haurà d'escollir 3 i presentar-les a la resta de la classe.

  • Llavors, cada grup, per la següent sessió haurà de cercar informació per respondre a les 3 preguntes que hagi seleccionat.

Amb aquesta eina o dinàmica el que estem aconseguint és que els mateixos alumnes generin les preguntes que ells mateixos contestaran. D'aquesta manera, a part de millorar la seva motivació per cerca la informació els ajudem a obrir el seu punt de vista i a explorar diversos possibles camps d'investigació dins d'una mateixa temàtica o repte.

Què us ha semblat la dinàmica? La trobeu apropiada per realitzar amb els vostres alumnes? T'agrairem molt un comentari al respecte ;)

Entrades
destacades
Entrades recents
segueix-nos
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page