top of page

FASE 2:

Imaginar

imaginar

generar les primeres idees

Inventar noves maneres de fer-ho, cercar altres solucions, crear idees, buscar alternatives.

PRESENTACIÓ

Presentació de la fase adreçada als alumnes i guia pel professor.

materials

PRESENTACIÓ

Document que et posa en context amb cada una de les fases, adreçat als alumnes. Guia per a docents motivats per practicar el mètode de la creativació.

càpsules

Material didàctic per treballar la segona fase del nostre repte a l'aula.

FÓRMULA

activadora

Petita dinàmica opcional per familiaritzar-se amb la missió d'aquesta fase. 

poRTFOLI

Plantilla de portfoli que recull el treball realitzat durant cada fase. 

material 

complementari

Vídeos, lectures addicionals i altres activitats d’aplicació de continguts curriculars del projecte.

bottom of page