top of page
AIGÜES DE BARCELONA

 

L'empresa publico privada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització.

D'aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat als clients; l'excel·lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent de l'equip de professionals; la col·laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques per generar valor; i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic.

Aigües de Barcelona, en els seus prop de 150 anys d'història, ha estat una empresa sempre vinculada a les grans transformacions de la ciutat i el seu entorn, i l'ha acompanyat en el camí de convertir-se en una de les grans àrees metropolitanes d'Europa. És per aquest motiu que ha apadrinat el repte real “Aprofitem l’aigua”, per què els alumnes trobin les accions més creatives que tinguin l’objectiu d’informar i de conscienciar a la població sobre la importància de l’aigua per a les nostres vides.

bottom of page