top of page
EADA

 

EADA és una escola de negocis amb un origen únic i particular. És una institució independent ideològica i financerament. La seva raó de ser i la seva existència corresponen a la voluntat d'un grup de professionals de donar formació d'excel·lència a la societat.

 

La pròpia història i vida de la institució ha fet que les persones que la integren en cada moment hagin anat canviant però, al llarg de més de 50 anys, s'han mantingut els valors d'igualtat, independència, desenvolupament personal, excel·lència acadèmica i visió global que l'han caracteritzat. I, tot això, sota el marc d'una fundació privada sense ànim de lucre, governada per un Patronat que vetlla per la continuïtat i sostenibilitat d'EADA.

Fundada a Barcelona el 1957, EADA es va constituir el 1985 com una fundació privada universitària dedicada a la formació, investigació aplicada i transferència de coneixement al món empresarial i la societat en un context internacional.

La seva missió és impactar no només en el desenvolupament personal i professional dels líders empresarials sinó també en l'excel·lència de les empreses i organitzacions que, a més, contribueixi a una societat més justa i amb menys desigualtats.

bottom of page