top of page

FASE 3:

seleccionar

seleccionar

selecció de la proposta de valor
Classificar, valorar i comparar les diferents alternatives, cercar quines són les millors idees, desenvolupar les propostes...

PRESENTACIÓ

Presentació de la fase adreçada als alumnes i guia pel professor.

materials

PRESENTACIÓ

Document que et posa en context amb cada una de les  fases, adreçat als alumnes. Guia per a docents motivats per practicar el mètode de la creativació.

càpsules

Material didàctic per treballar la tercera fase del nostre repte a l'aula.

fórmula 

activadora

Petita dinàmica opcional per familiaritzar-se amb la missió d'aquesta fase. 

portfoli

Plantilla de portfoli que recull el treball realitzat durant cada fase. 

material

complementari

Vídeos, lectures addicionals i altres activitats d’aplicació de continguts curriculars del projecte.

bottom of page